Brandbil med CBM-bromsar, reg nr BYC 340 hos Räddningstjänst Syd, tidigare Malmö Brandkår


Efter tretton år med CBM-bromsar och fortfarande i trafik,
utan bromsservice eller andra åtgärder på bromsarna,
kan efter inspektion konstateras följande;


* Körsträcka med CBM-bromsar; ca 150 000 km

-- Klicka på respektive bild för större bild! --


* Extra tjocka och limmade Kevlar bromsbelägg, ca halva beläggtjockleken kvar


* Både bromsbelägg och trummor är släta och fina och helt utan repor
trots att bromssköldarna demonterats för bästa kylning


* Bromstrummorna är delvis blåanlöpta, dels med flera sprickor men helt utan skarpa kanter,
och enligt ovan ändå helt släta


* Årliga besök på Bilprovningen med godkänt resultat och utan anmärkningar
* Förarna mycket nöjda och positiva till bromarnas funktion


Efter demontering av CBM-kåpan på mekanismen;


* Inget smuts eller damm har trängt in i mekanismen, smörjmedlet helt intakt,
som om installerad för kort tid sedan


* Ekonomiskt betyder detta att fordonet med CBM-bromsar kan köras
hela den tekniska livslängden utan bromsservice

eller andra åtgärder på bromsarna.
Detta innebär givetvis en mycket stor kostnadsbesparing för driften jämfört med standardbromsar.


Därtill kommer inte mindre viktigt, att fordonet blir mer tillgängligt,
även detta extra värdefullt för denna typ av fordon
* Trafiksäkerheten för fordonet bevaras under hela fordonets tekniska livslängd
genom pålitligt fungerande bromsar
* Miljömässigt betyder det dels kraftigt minskat utsläpp av avfall från bromsarna,
dels att störande bromsskrik helt elimineras


Viktigaste förklaringar till ovanstående driftsresultat;
* Enkel och robust konstruktion - pålitlig funktion.


* Progressiv bromsverkan, både under bromsningen som motverkar minskande kraft
från membramcylinder och under belägg- och trumslitaget
som över tiden motverkar minskande friktion mellan belägg och trumma.


* Mycket starka returfjädrar för bromsbackar som säkerställer snabb och full retur
efter avslutad bromsning, hindrar därmed även att backarna fastnar i bromsat läge.


* Extra stort luftspelrum mellan bromsbelägg och trumma som tillsammans med
demonterad bromssköld kraftigt förbättrar kylningen.


* Extra tjocka limmade Kevlarbelägg som dels har mycket större livslängd
jämfört med standardbelägg, dels att beläggen ”polerar” trumman för minskat slitage
och bevarad friktion, jämfört med standardbelägg som river upp trumman
och därmed både ökar slitaget och minskar friktionen.


Det finns kanske anledning för Räddningstjänst Syd att räkna på
vilka besparingar man kan uppnå med CBM-bromsen,
dels för installation på befintliga tunga fordon, dels på nya fordon
med CBM-bromsen installerad direkt hos fordontillverkarna.


Med krav från flera stora beställare, Räddningstjänst Syd och Räddningstjänst Sverige,
skulle det bli svårt för tillverkarna att neka installation av CBM-bromsen.