Automatisk bromsjustering med CBM–bromsen.

Justering av spelrummet mellan bromsbelägg och trumma sker genom att ställskruvarna (A) skruvas ut till önskad längd .

Detta kan ske individuellt vid montage för varje back.

För att denna längdökning skall ske automatiskt och likformigt för båda backarna, är de båda ställskruvarna sammankopplade med ett axiellt tandhjul (B).

Tandhjulet, som är försett med tänder på insidan som greppar i ställskruvarnas kuggar, är också försett med snedställda tänder på utsidan som bildar en envägskoppling tillsammans med en ställfjäder (C)monterad på bromsnyckelhuvudet.

När bromsbeläggen slits ökar utslagsvinkeln på bromsnyckelhuvudet. Efter en tid har vinkeln ökat så pass att ställfjädern snäpper in i nästa hack i tandhjulet.

Då bromsen avlastas och bromsnyckeln (D)går tillbaka kommer tandhjulet att vrida ställskruvarnas muttrar något lite så att skruvarna förlängs och slitaget kompenseras.

Denna enkla automatiska justeranordning arbetar efter den så kallade kolvvägsprincipen.

Detta innebär att man justerar då kolvslaget överskrider ett bestämt värde, bestämt av tandhjulets tanddelning.

Genom att justeranordningen är placerad nära kraftkedjans slut, påverkas justeringen endast obetydligt av elasticiteten i bromsen, bromsens eventuella interna slitage kompenseras samtidigt.

Bromsnyckel går alltid tillbaka till ett fast läge. Den automatiska justeranordningen använder bromsbackarnas returfjädrar för att utföra justeringen.

Detta innebär att det inte finns mer än en rent praktisk gräns för hur starka returfjädrar man kan installera.

Fördelarna med att installera starkare returfjädrar är betydande. Framför allt säkerställer man att bromsen snabbt går helt tillbaka till lossläget.