Inledning

Denna sida tyckte vi vara viktig att sätta samman efter en längre tids larmrapporter i medierna om dåliga bromsar på bussar och lastbilar i svensk trafik. (Vi skrev det här redan 1996).

Den fordonskategori som ställer högst krav på bromsutrustningen är stadsbussar.
Bromsen är en av bussförarens viktigaste arbetsredskap vid framförandet av bussen. Man bromsar ca 500 000 gånger per år eller ca en gång per hundra meter. Detta ställer mycket stora krav på bromsen.

Bromsen måste fungera tillfredsställande, i annat fall måste man ta bussen ur trafik, med betydande kostnader som följd.

Bromsfunktionen påverkas av konstruktionen samt även av klimat, topografi och inte minst av förarna själva.

Klimat och topografi kan inte påverkas. Däremot kan bromskonstruktionen ändras samt även förarna påverkas till större varsamhet, både med gas- och bromspedal.

Det är mycket stor skillnad mellan förare som kör ”hårt” och de som kör ”mjukt”, både med gas- och bromspedal. Skillnaden visar sig klart vid kontinuerlig temperaturmätning på bromsen, med förarbyte under pågående prov.

Våra tunga fordon, bussar och lastbilar har under senare år fått starkare motorer, större totalvikt, högre hastighet etc.

Men de bromskonstruktioner som varit standard på marknaden har inte utvecklas i samma takt .

Detta har medfört att de högt ställda och ökande kraven på bromsarna inte uppfyllts.

Det finns en bromskonstruktion som skulle kunna fylla de högre tekniska kraven avseende bättre tillförlitlighet samt dessutom ge en större livslängd på bromsbelägg och bromstrumma.

Och som extra plus minskar den de mycket irriterande bromsskriket, som ökat kraftigt i och med införandet av asbestfria bromsbelägg.

Den följande sidorna kommer att försöka beskriva skillnaderna mellan den vanligaste bromsmodellen S–kambromsen och den s k CBM–bromsen.

CBM–bromsen har under en följd av år, med mycket gott resultat, provats i bussar och bilar i Sverige, Danmark och USA.

Trots det goda resultatet har inte de stora fordonstillverkarna anammat idén, kan det vara så att reservdelsförsäljningen gett så goda inkomster så att man inte vill riskera att minska dessa?

De många driftprov med CBM–bromsen som genomförts inom lokaltrafikföretagen i Sverige pekar nämligen på så ofantliga kostnads-besparingar att någon måste förlora inkomster.

Som fordonsägare borde man dock ta sig en grundlig titt på kostnadskalkylerna, dagens konkurrenssituation gör ju alla besparingsmöjligheter högintressanta.

 

Kan man sen dessutom få säkrare, bättre och tystare bromsar!