CBM-BROMSEN
Driftsresultat, några exempel:


- Buss i stadstrafik i Halmstad
,
har körts ca 25.000 mil under 5 år utan bromsservice eller andra åtgärder på bromsar-na.
Inga anmärkningar noterades vid de årliga kontrollerna hos Bilprovningen.


- Buss i stadstrafik i Malmö,
har körts ca 22.000 mil under 4,5 år utan bromsservice eller andra åtgärder på bromsarna.
Skyddskåpan som normalt omger mekanismen hade för prov inte monterats.


- Buss i stadstrafik i Malmö,
CBM-bromsen i prototyputförande i svetsad plåtkonstruktion har anpassats till mycket begränsat utrymme på ZF-bakaxeln till VOLVO B10L för att ersätta Z-kam-bromsen som är original för busstypen.
Bussen har körts utan anmärkningar ca 14.000 mil under mer än 2 år, utan broms-service eller andra åtgärder på bromsana.
Trots att skivbromsarna på framaxeln tidvis haft nedsatt bromsfunktion uppfyller man kraven på retardation med bred marginal.
Inga anmärkningar noterades vid de årliga kontrollerna hos Bilprovningen.


- Brandbil i Malmö,
har körts under mer än 10 år utan bromsservice eller andra åtgärder på bromsarna.
Retardation efter 8 år med CBM-bromsen, vid fadingprov med full last: 6,9 m/sek2. Kravet vid fadingprov är 4 m/sek2.
Inga anmärkningar vid de årliga kontrollerna hos Bilprovningen


- Fem bussar i stadstrafik i Miami, Florida,
ökade livslängden på bromsarna, från 30 000 miles med standard S-kambroms till över 100 000 miles med CBM-broms, men med samma bromsbeläggtyp, över den s k drömgränsen i USA.
Därutöver minskade kostnaderna mycket kraftigt för värmeskador på däcken i det mycket sommarvarma Florida.


- Sopbil i Malmö, s k framlastare,
har körts under den ekonomiska livslängden 10 år, med endast ett byte av broms-belägg på den extremt hårt belastade framaxeln.


- Två 3-axliga släpvagnar i Ängelholm,
för bränsletransport till värmekraftverk, kontinuerlig trafik 24 tim/dygn,
Bromsbelägglivslängd:
för 6 tons axlar: Beräknad total bromsbelägglivslängd ca 600 000 km
för 10 tons axlar: Beräknad total bromsbelägglivslängd ca 300 000 km


Buss 3415 med CBM-broms i prototyputförande;
Mätarställning 2004-11-30: 44 41 40
Mätarställning vid installation 2002-12-13 32 29 32
Kärsträcka per 23,5 mån; 12 12 08
Körsträcka per 24 mån; 12 67 17
Kärsträcka per år; 63 35 87

Enligt CONNEX i Malmö finns inget att rapportera om bromsen på buss 3415