CBM-bromsens funktion

Bromsen från

 

Bromsen till

 

Bromsjusteringen

CBM-bromsen är en enkel robust konstruktion med inbyggd automatisk bromsjustering, vilket ger pålitlig funktion och bra bromsverkan under bromsbeläggets hela livslängd.

Principen för CBM–bromsen är enkel. Bromsrörelsen är närmast att likna vid en del av en vevrörelse.

När bromsnyckeln vrides trycker ställmutter/ställskruvarna ut bromsbackarna mot bromstrumman. Detta är kraftöverföringen.

För att justera spelrummet mellan bromsbelägg och trumma när beläggen slits, kan längden på ställmutter/ställskruvarna ökas.

Denna ökning sker genom att ställmuttern skruvas ut en aning i förhållande till ställskruven. Då ökas längden.

För att denna längdökning skall ske automatiskt är ett tandhjul frilöpande monterat på en axeltapp på bromsnyckel.

Tandhjulet samverkar med en ställfjäder också den monterad på bromsnyckeln.

När beläggen slits ökar bromsnyckeln vridningsvinkel. Efter en tid har vinkeln ökat så mycket att ställfjädern snäpper in i nästa hack på tandhjulet.

Då bromsen avlastas och bromsnyckeln går tillbaka kommer ställfjädern att vrida tandhjulet ett litet stycke.

Ställmuttrarna är försedda med kuggar som är i ingrepp med tänder på tandhjulets insida, detta medför att tandhjulet tvingar ställmuttrarna att skruva ut sig en aning.

Ställskruv/ställmuttrarna förlängs båda likformigt och slitaget är kompenserat.

Denna konstruktion justerar också för att internt slitage på bromsens komponenter och eftersom bromsnyckeln alltid går tillbaka till ett fast läge har bromscylindern alltid samma slaglängd.