CBM - bromsen, en unik konstruktion.


En ny bromskonstruktion, som är både enkel och robust, för att uppfylla de mycket höga krav man ställer på en broms för bussar i tätortstrafik.
Dagens tunga fordon, bussar och lastbilar har under senare år fått starkare motorer, större totalvikt, högre hastighet etc.
Men de bromskonstruktioner som funnits tillgängliga på marknaden har ej kunnat utvecklas i samma takt beroende på tekniska begränsningar.
Detta har medfört att de högt ställda och ökande kraven på bromsarna ej kunnat uppfyllas.
En ny typ av broms som introducerades redan 1983 skulle kunna uppfylla de högre tekniska kraven avseende bättre tillförlitlighet samt dessutom ge större livslängd på bromsbeläggen.

CBM-bromsens viktigaste egenskaper:
1. Enkel, robust konstruktion, - pålitlig funktion.
2. Bra bromsverkan under hela bromsbelägglivslängden.
3. Kraftigt ökad livslängd för både bromsbelägg och trumma.
4. Ingen risk att bromsnyckeln ”slår över”.
5. Stort luftspelrum - bättre kylning
6. Inget behov av inre bromssköld, förbättrar ytterligare kylningen.
7. Långsamverkande justeranordning - liten risk för överjustering.
8. Returfjädrarna för bromsbackarna är extra starka. Vilket säkerställer snabb lossning av bromsen och hindrar släpande backar.
9. Bromsbeläggen är extra tjocka.
10. Bromsbackarna kan justeras individuellt.
11. Reducerat bromsskrik, samt med ett kompletterande antiskriksystem, eliminerat bromsskrik.
12. Enkel bromshävarm - hållfastheten oberoende av snäckväxel och offset.
13. Förarreaktionen positiv; ”Bestämd och bra bromsverkan men ändå lätt att anpassa vid inbromsning vid hållplats”.