Bromsteknisk ordlista
Som inom alla fackbranscher finns det gott om specialuttryck som beskriver bromskomponenter och bromsgeometri.


Den här hemsidan försöker använda ett populärt beskrivningssätt.

Annars är bromsar ett område som kan bli synnerligen teknikvetenskapligt men därigenom också helt oförståeligt för de flesta.
För att lite lättare kunna följa med finns här en broms med benämningar på huvudkomponenterna.

Runt bromsbackarna sitter sen den med hjulet roterande bromstrumman.