Datum: 2001-08-30 13:29:22 .........löpnr 0234 ...........sida 01 / M8.16.02
Kommunteknik
Augustenborgsgatan 26
21447 Malmö
040 - 341000
Testrapport
Klasse: Lastbil ------------Kalk. Vikt Total: 15,68 ton
Axel 1
Uppmätt
Beräknat
Aktuell vikt
2,74 ton
2,54 ton
5,28 ton
Ovalitet
1,98 kN
0,60 kN
Vid bromskraft
6,00 kN
5,54 kN
Bromskraft
16,86 kN
15,52 kN
52,16 kN
vid manövertryck
Pc=0,435
0,700 MPa
Ojämnhet
8%
Bedömning:
Godkänd

Parkeringsbroms 1
Bromskraft
18,36 kN
18,10 kN
Ojämnhet
1%
Axel 2
Aktuell vikt
4,72 ton
2,86 ton
7,58 ton
Ovalitet
0,98 kN
1,10 kN
vid bromskraft
6,28 kN
5,76 kN
Bromskraft
18,30 kN
17,36 kN
57,92 kN
vid manövertryck
Pc=0,432 MPa
0,700 MPa
Ojämnhet
5%
Bedömning:
Godkänd
Parkeringsbroms 2
Bromskraft
21,18 kN
20,36 kN
Ojämnhet
4%
Total
Aktuell vikt
7,46 ton
5,4 ton
12,86 ton
Bromskraft
35,16 kN
32,88 kN
110,08 kN
Testretardation
5,29 m/s2
Kalk.vikt total
15,68 ton
Retardation vid totalvikt
7,02 m/s2
Bedömning:
Godkänd
Parkeringsbroms total
Test retrdation
6,07 m/s2
Retardation vid totalvikt
4,97 m/s2