Ur VVFS 1999:178
4.2.28 Färdbroms på bil med en totalvikt överstigande 3 500 kg
4.2.28.1 Färdbroms skall vara så dimensionerad att den vid bromsning från 60 km/h till stillastående med frikopplad motor och med från början kalla hjulbromsar kan ge fordonet vid totalvikt en retardation av minst 5 m/s2 vid en pedalkraft av högst 686 N.
4.2.28.2 Färdbromsens fadingegenskaper vid uppvärmning skall undersökas på följande sätt.
Bromsarna skall vara "inkörda". Med från början kalla hjulbromsar skall göras n st bromsningar från en begynnelse-hastighet av 80 % av fordonets konstruktiva maximihastighet, dock högst v km/h, till halva begynnelsehastigheten. Vid första bromsningen skall pedalkraften eller manövertrycket anpassas så att retardationen blir 3 m/s2. Vid de följande bromsningarna skall denna pedalkraft eller detta manövertryck användas. Tiden mellan varje bromsnings början skall vara t s. Motorn skall vara kopplad till drivhjulen genom högsta växeln utan användning av överväxel. Sedan hjulbromsarna uppvärmts enligt ovan får vid en omedelbart därpå följande bromsning från 60 km/h till stillastående retardationen inte understiga 4
m/s2 vid pedalkraften 686 N eller maximalt manövertryck eller 3 m/s2 vid den pedalkraft eller det manövertryck, som med kalla bromsar givit retardationen 5 m/s2.
Vid bromsning under uppvärmningsskedet får retardationen inte vid något tillfälle understiga 1,8 m/s2.
Värdena på n, v, och t för olika fordonsslag framgår av nedanstående tabell:

v km/h
t s
n s
Lastbil
60
60
20


Bromsprovet:
Retardationen uppmätt med ”Dynometer”
Stoppbromsning med kall broms:
Bromsning med frikopplad motor från 60 km/h till
stillastående.
Fadingprov:
Med från början kall broms från 60 till 30 km/h.
20 stycken inbromsningar.
Stoppbromsning med varm broms.
Bromsning med frikopplad motor från 60 km/h till
stillastående .
Samma cylindertryck som med kall broms.
Bromstemperaturer (°C):
Före fadingprov:
VF 31, HF 34, VB 77, HB 63.
Efter stoppbromsning med varm broms:
VF 113, HF 121, VB 203, HB 190.

Bromsning
Tryck fram
Retardation
Krav
nr
bar
m/s2
m/s2
Stoppbromsning
7
6,61
≥5,0
1
3,0
3,06
≥1,8
2
3,0
3,26
≥1,8
3
3,0
3,16
≥1,8
4
3,0
2,96
≥1,8
5
3,0
2,96
≥1,8
6
3,0
2,86
≥1,8
7
3,0
2,76
≥1,8
8
3,0
3,35
≥1,8
9
3,0
3,16
≥1,8
10
3,0
2,96
≥1,8
11
3,0
3,16
≥1,8
12
3,0
2,96
≥1,8
13
3,0
3,06
≥1,8
14
3,0
2,86
≥1,8
15
3,0
2,96
≥1,8
16
3,0
2,76
≥1,8
17
3,0
3,06
≥1,8
18
3,0
2,86
≥1,8
19
3,0
2,76
≥1,8
20
3,0
3,06
≥1,8
Stoppbromsning
7,2
6,91
≥4,0


Kommentarer.
Brandbilen har efter åtta år och ca 11000 mils körning en bromsfunktion som vida överstiger Vägverkets krav. Under dessa år har bilen inte haft några kostnader för bromsservice och fotona på föregående sidor visar att det finns många bekymmersfria år kvar i bromsen.
Körsträckan 11000 mil är ju självklart inte mycket jämfört med en fjärrbil, men den kortare sträckan omfattar många och hårda bromsningar eftersom bilen alltid går fullt lastad.
Tekniska data för brandbilen.
Fordonstyp: LB/Scania P93ML 4x2, Årsmodell: 1991, Regnr: BYC 340, Chassinr: PM4X2ZO1172506, Hjuldim: 295/80R 22,5, Tjänstevikt: 9000 kg, Mätarställning: 132 457 km, Totalvikt: 15680 kg, Största garanterade belastning fram/bak: 6500/11000 kg, Bromsanordning: CBM/Trumma 16,25”, Belägg fram/bak: 7/8” JURID 545 ”långa”, Cylindrar fram/bak: 24/30 tum2, Hävarm längd:165 mm, Provvikt 15680 kg.
Provplats.
Revingehed väg 104, Datum 2001-09-06 klockan 18.00 till 18.30, Vägbana: torr asfalt, Klimat: Sol-vindstilla- 16°C.
Provledare.
Bo Brundin, KB-Teknik, fristående konsult.