Provning av
CBM-broms
på brandbil.

En rapport från ett bromsprov genomfört på Malmö Brandkårs bil 121/161-2 axlig Scania 1991, regnr BYC 340. Bilen sattes i trafik 1991-10-16 med S-kambroms som byttes till CBM-broms 1993-12-17. Total körsträcka under 12år cirka 15 000 mil, varav med CBM-broms under 10 år ca 13 000 mil.

Serviceåtgärder sedan CBM installationen.
Efter kort tid konstaterades att vatten från överfyllnadsrör till bilens vattentank orsakade rost i bromstrummorna till bakhjulen varför bromssköldarna på bakaxeln återmonterades. Efter att ett avledningsrör monterats 2001 togs sköldarna bort igen.
Efter cirka ett års drift upptäcktes början till mindre glipor mellan bromsbackarna och de hellimmade beläggen på bakaxeln varför dessa byttes mot backar med limmade och nitade belägg.

Därefter har ingen bromsservice eller andra åtgärder vidtagits på bromsarna.
Kontroll och uppmätning av kolvslag efter 8 000 mils körning: Fram, vänster - 45 mm/höger - 43 mm. Bak, vänster - 50 mm/höger - 50 mm.

Vid inspektion av bromsarna i samband med provningen gjordes följande observationer:

• CBM-mekanismen med tätningsbälgar var helt utan anmärkning.
• Efter att ytterkåpan öppnats konstaterades att inget bromsavfall kommit in i bromsen.
• Smörjmedlet från installationstillfället var utan anmärkning.

 

• Bromsbeläggen var släta och fina. På framaxeln utan färgförändring, medan beläggen på bakaxeln var något mörka, troligen då de här gått med något högre temperatur eftersom bromssköldarna varit kvar.

•Bromstrummorna hade värmesprickor och var delvis blåanlöpta,
•På en framtrumma fanns märken på bromsytan som kunde bero på orundhet, något som troligen orsakats av ansättning av parkeringsbromsen vid varma trummor. Detta märktes endast vid bromsning med kalla bromsar.


Kommentar:
Bromstrummorna hade värmesprickor och var delvis blåanlöpta.
Detta är normalt för brandbilar som under utryckning, med hög hastighet, full last och ofta vid maximal bromsning med kalla bromsar, ger extrem värmepåverkan på bromstrummorna.
Trots värmesprickorna har bilen extremt bra bromsverkan samt ytterst lågt slitage på både bromsbelägg och trummor.
Brandbilens original S-kambromsar med s k korta bromsbelägg, hade efter två års drift slitit ut beläggen medan CBM-bromsen efter tio års drift har ytterligare ca sex års drift kvar, d v s totalt långt mer driftstid än brandbilens ekonomiska livslängd.