Camph Greenlagare

Viktigaste förutsättningar för att laga nedslagsmärken på golfgreenerna är;


* För det första att greenlagaren är enkel och effektiv att använda

* För det andra skall den ge ett bra och direkt synligt resultat på greenytan

* För det tredje och inte minst viktiga skall den ger ett bra resultat även u n d e r greenytan
genom att både lyfta och luckra upp hela det sammanpressade nedslagsmärket